De afgelopen en komende periode zijn en worden er weer een aantal prachtige machines aan onze praktijkruimte toegevoegd. We hebben vorige week de manuele CMM geïnstalleerd en volgende week komt de CNC meetmachine. Deze gaan we inzetten om modern lesmateriaal te maken rondom onder andere vorm- en plaatstoleranties.

Dit lesmateriaal wordt een vervolg op de basis welke we, in samenwerking met Mitutoyo, al ontwikkeld hebben. Want het begint natuurlijk met het gebruik en de kennis van de handmeetmiddelen. Deze basismodule zorgt voor een goede fundering voor je meetkennis.

Deze module gaat Mitutoyo inzetten om deze basiskennis bij hun distributeurs zodat ook zij beschikken over alle kennis rondom de handmeetmiddelen en de basisbeginselen van ruwheid.

Maar natuurlijk is deze module niet alleen voor de distributeurs van Mitutoyo. Ook scholen en bedrijven kunnen hier gebruik van maken. Voor scholen hebben we deze module beschikbaar als lesboek met een ondersteunende e-learning en voor bedrijven is de module beschikbaar in de vorm van een e-learningmodule.

Zoals gezegd, we gaan ons nog meer verdiepen in de wereld van het meten. De kennis die we daarbij opdoen worden in gestructureerde lesmodules beschikbaar voor iedereen met als doel om het algemeen niveau omtrent, in dit geval, meetkennis op een hoger niveau te krijgen.

We nodigen je bij deze uit om een kijkje te nemen in ons cursus aanbod!