Gratis cursus volgen bij OOM

Gratis leren

Wil jij, of je medewerkers, de vaktechnische basisvaardigheden van metaalbewerking leren? Pak dan deze kans!

Vakkennis is in onze branche onmisbaar. Om nieuwe ontwikkelingen optimaal te kunnen bijbenen is het van groot belang om te zorgen dat de basis goed is. Je bouwt nog altijd steviger op een goed fundament dan op los zand. Vaktechnische basisvaardigheden zijn voor iedereen een noodzaak om zich kundig door te ontwikkelen.

De volgende cursussen zijn te volgen. Klik op de cursus en vul het aanmeldformulier in, sla het op en verzend het naar projectbureau@oom.nl

Technisch tekeninglezen (BHV 208.351) In deze cursus wordt uitgelegd welke elementen op een technische tekening voorkomen. Er wordt ruim aandacht besteed aan het kunnen visualiseren van een 2D naar een 3D product en andersom. Daarnaast worden de regels die de opbouw van een technische tekening bepalen uitvoerig besproken. Denk hierbij aan maatvoering, lijnsoorten, doorsneden, schalen, ruwheidstekens, lassymbolen en een basis in vorm- en plaatstoleranties.

Technisch tekeninglezen praktijk (BHV 208.371) De cursus technisch tekeninglezen praktijk simuleert praktijkvoorbeelden. Deze tekeningen zijn niet exact volgens de norm getekend, maar de vakmensen op de werkvloer moeten vaak wel met dit soort tekeningen werken. Iedere tekening bevat een aantal vragen welke de cursist bewust maken van de zaken die je op een technische tekening tegen kunt komen. Denk hierbij aan rekening houden met laagdiktes, nabehandelingen en tolerantieberekeningen.

Basis meten (BVH 208.341) Tijdens deze cursus komen de handmeetmiddelen uitgebreid aan bod. Wat zijn de do’s en dont’s van ieder meetmiddel. Naast de theorie van meetmiddel zelf wordt er ingegaan op het inzetgebied van het meetmiddel.

Vorm- en plaatstoleranties + PMI (BVH 208.421) Deze cursus geeft je inzicht in de verschillende vorm- en plaatstoleranties en helpt je te begrijpen hoe je deze op tekening moet interpreteren. Dit zorgt ervoor dat je beter weet hoe je een bepaalde vorm-, slag-, richting- of plaatseis kunt vervaardigen of meten. Ook helpt het een werkvoorbereider of calculator met het inschatten van de impact die een bepaalde eis heeft op de maakbaarheid en dus de prijs van een product.

Materiaalkunde: Algemene metaalkunde (BVH 208.391) Overal waar je kijkt, zie je metaal. Om die onderdelen te kunnen ontwerpen en maken heb je veel kennis nodig over het gedrag van metaal. Waarom scheurt materiaal tijdens het buigen of lassen? Waarom roest het of juist niet? Of er nu ontworpen, gelast, verspaand, vervormd of gemonteerd wordt: in de gehele metaalverwerkende industrie krijg je hier mee te maken. Als je metaalkunde begrijpt, dan begrijp je ook waarom metaal zich op een bepaalde manier gedraagt. Deze cursus is de eerste stap en een mooie basis om de kennis rondom dit vak te verhogen.

Verspaningstechnologie: gereedschapskennis (BVH 208.401) De cursus verspaningstechnologie: Gereedschapskennis legt de focus op de aspecten rondom gereedschappen. Er wordt ingegaan op het leren begrijpen van coderingen, het begrijpen van de geometrieën en de slijtagebeelden van de gereedschappen met als doel dit in de praktijk juist in te kunnen zetten.

Excel voor technici (BVH 207.941) Excel voor technici leert je tabellen maken omwille van het productieproces op de werkvloer. Productiviteit, urenregistratie, kostencalculatie; kortom alles om jouw bedrijf beter te laten renderen. Leer met behulp van formules toerentallen, snijsnelheden en verspaningsvolumes berekenen. Leer ook hoe je meetrapporten kan maken o.b.v. een technische tekening. Voor deze cursus dien je te beschikken over een Office365 licentie.

Computervaardigheden voor technici (BVH 207.931) De cursus computervaardigheden gaat in op een aantal programma’s van het office365 pakket. We behandelen Outlook, Word en Excel. Outlook en Word worden in de basis behandeld. Omdat Excel vaker gebruikt wordt gaan we hier een stuk dieper op in. Voor deze cursus dien je te beschikken over een Office365 licentie.

Basis gereedschap voorinstellen (BVH 208.331) In deze cursus leer je meten met een voorinstelapparaat en krijg je de basis aangeleerd om overweg te kunnen met de Pilot4 software van Zoller. Je leert verschillende meetmethodes, gereedschappen aanmaken en inrichtbladen meten. Ook komt het digitaal oversturen naar de machine aan bod.