Allround medewerker productietechniek (verspanen)

Allround medewerker productietechniek (verspanen)

De Allround medewerker productietechniek (verspanen) heeft een uitvoerende, organisatorische en vaktechnisch controlerende rol. Hij voert werkzaamheden uit in opdracht van zijn leidinggevende en overlegt met hem. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk en de controle op de CNC-programma’s die hij schrijft. De Allround medewerker productietechniek is een allround vakman die werkt met uiteenlopende draai- en freesmachines, voornamelijk CNC gestuurd. De Allround medewerker productietechniek speelt binnen grenzen in op wisselende en onverwachte omstandigheden.

Hij reflecteert op eigen handelen en handelen van anderen gericht op verbetering van het werk. De eindverantwoordelijke is de leidinggevende die de eindcontrole uitvoert.

De Allround medewerker productietechniek ziet erop toe dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn collega’s. Hij is verplicht de voorgeschreven veiligheidsmiddelen te gebruiken en ziet erop toe dat anderen die ook gebruiken. Wanneer hij onveilige situaties ontdekt, meldt hij deze bij zijn leidinggevende en neemt zelf de nodige maatregelen.

Hij werkt volgens Arbo-voorschriften en geldende bedrijfsregels ten aanzien van veiligheid, welzijn en milieu.


Studieduur en start
De opleidingsduur is afhankelijk van het tempo van de lerende. Over het algemeen rondt een leerling deze
opleiding binnen 2 jaar af.
De start van de opleiding is flexibel en kan wekelijks beginnen.
De opleiding Allround medewerker productietechniek bestaat uit beroepsgerichte en generieke modules.

Aanmelden